Vertrek

Wat bijzonder!! Gisteren mochten we onze achterban inlichten over het komende vertrek. Het was voor ons ook wel even wennen aan het idee dat het nu toch echt gaat gebeuren. Blij en dankbaar zijn we voor de afgelopen periode waarin veel werk is verzet zeker door ons TFC (Thuis Front Commissie)  in o.a. de vorm van structurele fondswerving. Ook kregen wij vaak de gelegenheid om ons verhaal te kunnen vertellen op bijbelstudiekringen en andere gelegenheden. Dit alles heeft er toe bijgedragen dat het TFC kort geleden ons kwam vertellen dat we mogen vertrekken.  Twee belangrijke datums die we met u of jou willen delen.

3 januari 2016: Uitzenddienst familie Boone
Deze vindt plaats om 11.00 uur in de Goede Herder kerk (Jan Seppenplein 70) in Barneveld. U / jij bent van harte welkom om deze dienst mee te maken. Na de dienst is er mogelijkheid om Job en Margret een hand te geven en Gods zegen te wensen.

12 januari 2016:  Vertrek.

Deze datum hopen we onze lange vliegreis te beginnen. En daarmee komt dus ook afscheid nemen steeds dichterbij. Dat is iets waar we best tegen op zien…