Wycliffe

Wat is er nu fijner dan de Bijbel te lezen in je eigen taal?!
Wycliffe Bijbelvertalers heeft als doel dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel, Gods Woord, in zijn eigen taal!

Wycliffe Bijbelvertalers geeft hiermee invulling aan de zendingsopdracht in
Mattheüs 28 vers 19:

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Wij zijn lid van Wycliffe Bijbelvertalers en we zijn uitgezonden door de Hervormde Gemeente van Barneveld. Kijk voor meer informatie over Wycliffe op www.wycliffe.nl.