Nieuws over onze terugkeer naar Nederland

Nieuws over onze terugkeer naar Nederland
Voorafgaand aan ons laatste verlof hadden we gepland om in de zomer van 2025 voorgoed terug te keren naar Nederland. Doordat het onderwijs aan de kinderen steeds lastiger vorm te geven is, hebben we besloten om in juli 2024 al naar Nederland te komen. Het is een moeilijke beslissing geweest om het land waar we ons zo thuis voelen, te gaan verlaten. Het betekent in korte tijd afscheid nemen van vrienden, collega’s, woonomgeving, school, huisdieren en nog veel meer. We willen u en jou vragen om biddend om ons heen te staan nu er zoveel op ons af komt qua afscheid nemen, maar er ook veel praktische zakengeregeld moeten worden.

Financiële steun blijft nodig
Hoewel we weer in Nederland gaan wonen, gaat ons werk door! Job zal tot eind maart 2025 vanuit Nederland zijn werk voor Wycliffe blijven doen. Het plan is dat Job in die periode nog 3 keer naar PNG reist voor het vertaalwerk. Uw financiële steun blijft dus ook nog hard nodig als we weer in Nederland zijn komen wonen!