TFT

Het thuisfrontteam

Als thuisfrontteam regelen wij allerlei zaken op het thuisfront. Hierbij kun je denken aan o.a. de verzending van nieuws- en gebedsbrieven, fondsenwerving en praktische zaken als verjaardagscadeautjes en huisvesting bij verlof naar Nederland. Heb je een vraag voor de thuisfrontteam? Mail naar info@wydaar.nl.

Vanuit de Kerk over Grenzen (KOG, eerder Zendingscommissie) neem ik deel aan het Thuisfrontteam van de familie Boone. Ik vind het bijzonder om in dit team mee te mogen werken aan de uitzending van Job en Margret naar Papoea-Nieuw-Guinea. Daarin een brugfunctie te kunnen vervullen tussen Job en Margret met het thuisfront,  waaronder onze gemeente. Samen te bouwen in Gods Koninkrijk,  op deze manier Gods liefde in woord en daad om te zetten.

Groetjes,
Elly

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat mensen die geen toegang hebben tot het Woord van God bereikt worden met het evangelie. Daarom ben ik betrokken bij het thuisfrontteam als penningmeester. – Jan

In de afgelopen jaren heb ik door de uitzending van Job en Margret heen God aan het werk gezien. En gezien wat hetbetekent voor mensen in Papoea-Nieuw-Guinea dat ze Gods Woord van hoop en redding mogen ontdekken. Gebed speelt daarin een belangrijke rol.  Daarom ga ik graag nog een tijdje door met mijn taak als gebedscoördinator. – Liesbeth

 

 

Beste lezer, mijn naam is Arjan Mudde. Getrouwd met Hanneke en we hebben samen drie mooie kinderen. Tijdens de presentatie van de familie Boone op 13 oktober jl. werd ik met name geraakt door de vacatures in het thuisfrontteam. Ontzettend mooi dat Job en Margret elk hun eigen werk in Papoea-Nieuw-Guinea mogen hebben. Wat zou het mooi zijn om dat met een taak in het thuisfrontteam te kunnen ondersteunen. God heeft Job en Margret geroepen voor dit bijzondere werk en ik geloof dat Hij het mij op het hart heeft gegeven om een taak te vervullen. Als nieuwe voorzitter zie ik er naar uit om met dit team van mooie mensen samen te werken. Mag ik u om uw gebed voor de familie Boone en het thuisfrontteam vragen?

 

 

 

 

Hallo, mijn naam is Hanneke Mudde. Ik ben getrouwd met Arjan en samen hebben we 3 prachtige kinderen. Ik voel me geroepen en heb veel zin om mij, onder andere als secretaresse, in te zetten als thuisfrontteam voor Job & Margret en hun kinderen. Zodat zij zich in kunnen zetten voor het bijbelvertaalwerk in Papoea-Nieuw-Guinea en de mensen daar kunnen helpen! Ik vind het fijn als jullie voor ons, maar vooral voor de familie Boone willen bidden.

 

 

 

 

 

 

Ik ben Carolien van de Loenhorst, getrouwd met Rico en samen hebben we een dochtertje van 2 jaar, Veerle. Toen er gevraagd werd of het iets voor mij was om in het thuisfrontteam te komen, twijfelde ik eerst. Maar toen Job en Margret uitlegde wat voor werk zij doen in Papoea-Nieuw-Guinea en zij mij vertelde wat er van mij verwacht werd, kon ik geen nee zeggen! Wat is het mooi om te zien dat mensen daar ook het woord van God kunnen horen! Dat wat wij dagelijks kunnen lezen en naar kunnen luisteren, daar voor hen veelal nieuw is! Gods Woord de wereld door, daar wil ik graag aan meewerken! Ik hoop me in te zetten om geld in te zamelen, zodat het werk in Papoea-Nieuw-Guinea door kan gaan!

 

 

 

 

Al een aantal jaren volgen wij Job, Margret en de kinderen in hun belangrijke werk in PNG. Het is bijzonder om, van heel dichtbij, te zien dat Gods wereldwijde kerk wordt gebouwd en het Evangelie vertaald kan worden in de taal die mensen op deze wereld spreken. Vanuit onze betrokkenheid op het zendings- en vertaalwerk hopen wij Job en Margret met raad en daad te ondersteunen.Wij bieden een luisterend oor en gaan deel uitmaken van het ThuisFrontTeam.

Rob en  Addie Mook